Chính sách bảo mật

Đồng hành và cùng phát triển với ADiDi

BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

ADiDi đảm bảo giữ bí mật thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng, cụ thể, ADiDi sẽ không cung cấp thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng của ADiDi, trừ trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc giao hàng cấm, vi phạm điều khoản thanh toán với ADiDi.
Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng được công khai trên Ứng Dụng khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng của ADiDi, chi tiết như sau:
• Cung cấp tên, số điện thoại liên hệ của Khách Hàng cho ADiDi ngay khi Khách Hàng tạo Yêu Cầu Dịch Vụ;
• Thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của Ứng Dụng trong thời gian nhất định;
• Lập danh sách Khách Hàng thân thiết để thực hiện chương trình khuyến mãi hoặc có chính sách riêng cho Khách Hàng.
• Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng trong phạm vi phục vụ cho việc cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.
Thời gian lưu trữ thông tin: trong vòng mười hai (12) tháng kể từ thời điểm Khách Hàng ngưng sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng.
Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: ADiDi, cơ quan có thẩm quyền.
Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên Ứng Dụng, Khách Hàng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên phương tiện đã đăng ký sử dụng Ứng Dụng hoặc liên hệ với CSKH của ADiDi để được hướng dẫn cụ thể.
Khi ADiDi cần sử dụng, chia sẻ thông tin của Khách Hàng với bên thứ ba:
• ADiDi sẽ gửi email hoặc tin nhắn cho Khách Hàng để Khách Hàng xác nhận có đồng ý cho ADiDi sử dụng các thông tin trên không.
• Khi Khách Hàng đồng ý sẽ phản hồi qua email hoặc tin nhắn cho ADiDi.
• Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được tin nhắn, nếu Khách Hàng không phản hồi, ADiDi mặc nhiên hiểu là Khách Hàng đã từ chối đề nghị trên.
Khách Hàng có quyền gửi email hoặc văn bản khiếu nại trường hợp ADiDi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng mà chưa được Khách Hàng đồng ý.
Trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, ADiDi sẽ xem xét xử lý khiếu nại của Khách Hàng, ADiDi sẽ đền bù thiệt hại cho Khách Hàng do hành vi của mình gây ra, trừ trường hợp việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin được thực hiện trong các trường hợp bên dưới.
ADiDi có thể sử dụng thông tin của Khách Hàng mà không cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng trong các trường hợp sau đây:
• Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
• Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;
• Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng dịch vụ trên môi trường mạng.
ADiDi cam kết sẽ sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba với mục đích và phạm vi đã thông báo, trừ các trường hợp sau:
• ADiDi có thỏa thuận riêng với Khách Hàng về mục đích và phạm vi sử dụng ngoài những mục đích, phạm vi đã thông báo;
• Để cung cấp Dịch Vụ theo yêu cầu Khách Hàng;
• Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Khách Hàng có quyền yêu cầu ADiDi kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản.
ADiDi sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được yêu cầu hoặc ADiDi sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.

QUẢNG CÁO

Cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng sẽ nhận các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng qua tin nhắn SMS, email, bao gồm nhưng không giới hạn các tin nhắn quảng cáo về việc cập nhật thêm dịch vụ trên Ứng Dụng, tích lũy điểm, tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, các chương trình khuyến mãi trong tháng của ADiDi.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Ngoài các trách nhiệm cụ thể đã được thông tin, cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đã hiểu rõ rằng:
• Các thông tin, chính sách, dịch vụ được công bố trên Website và/hoặc Ứng Dụng chỉ mang tính chất thông tin tham khảo để Khách Hàng quyết định sử dụng Dịch Vụ.
• ADiDi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho điện thoại của Khách Hàng do việc sử dụng Website hoặc tải Ứng Dụng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus, các thiệt hại về việc không thể truy cập được các trang thông tin liên lạc khác hoặc phương tiện điện thoại của Khách Hàng bị chậm…
• ADiDi chịu trách nhiệm chính về quá trình và chất lượng của Dịch Vụ được yêu cầu thông qua việc sử dụng Ứng Dụng.

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

Chính Sách Bản Quyền của ADiDi được thiết lập đi kèm với Điều Khoản Sử Dụng này. Khách Hàng cam kết sẽ không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bản Quyền của ADiDi

Tải, đăng nhập và trải nghiệm những tính năng thú vị chỉ có trên Ứng dung ADiDi

Đăng ký
Tiếng Việt
Register popup